Bomstasjoner  
Full pris
Ferjetakst
Bompenger
AutoPASS-avtale *
Forskuddsbeløp
Flakk Rørvik Nye takster 01.01.18
Kjøretøy <6m 252,00 159,0093,00126,005040,00
Kjøretøy 6.01-12m 571,00 385,00186,00285,5011420,00
KJøretøy >12m 1189,00 910,00279,00594,5023780,00
El- og hydrogenbiler <6m ** 159,00 159,0079,503180,00
El- og hydrogenbiler >6m (med henger) ** 385,00 385,00192,50
MC*** 95,00 95,00