Bomstasjoner  
Full pris
Ferjetakst
Bompenger
AutoPASS-avtale *
Flakk Rørvik Gjeldende fra 01.01.2019/02.01.2019
Kjøretøy <6m 262,00 166,0096,00131,00
Kjøretøy 6.01-12m 588,00 396,00192,00294,00
Kjøretøy >12m 1223,00 935,00288,00611,50
El- og hydrogenbiler <6m ** 83,00 83,0041,50
El- og hydrogenbiler >6m ** 166,00 166,0083,00
MC*** 98,00 98,00