Bomstasjoner  
Full pris
Forskuddsbeløp
Ferjetakst
Bompenger
AutoPASS forskuddsavtale *
Flakk Rørvik Nye takster 01.02.17
Kjøretøy <6m 244,00 152,0092,00122,00
Kjøretøy 6.01-12m 553,00 369,00184,00276,50
KJøretøy >12m 1149,00 873,00276,00574,50
El- og hydrogenbiler <6m ** 152,00 152,0076,00
El- og hydrogenbiler >6m (med henger) ** 369,00 369,00184,50
MC*** 91,00 91,00