Arkiv

Nye AutoPASS-avtalevilkår fra 1.januar 2018

Fra 1.1.2018 trer en ny versjon av AutoPASS-avtalen i kraft. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler.     

Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at brikken blir ugyldig og kunden må betale fullpris ved passering i bompengeanlegg.

De nye betingelsene inkluderer bl.a.:

 • AutoPASS-brikke kan brukes som betaling for ferjebillett.
 • Rabatt kan bortfalle (avtalen sperres) hvis kunden ikke oppfyller sin del av avtalen.
 • Kunden får ansvar «som avtalepart» for bompasseringer. Det betyr at kunden er ansvarlig for å betale passeringsavgift selv om brikken ikke blir avlest, og inntil skifte av kjøretøy er meldt ifra til bompengeselskapet.
 • Mer detaljert bestemmelse om bompengeselskapets behandling av personopplysninger.
 • Avtalepartenes adgang til å si opp avtalen.

Sjekk AutoPASS-avtalen din ved å logge deg inn på Min side.

Vedlegg: nye betingelser som gjelder f.o.m.1.1.2018

Ny faktureringsrutine for de uten AutoPASS-avtale

Etter at du har passert en bomstasjon vil du motta faktura for bompenger.
Ved fakturering av passeringer foretatt fra og med 1. oktober, ilegges det ikke lenger tilleggsavgift ved manglende betaling av faktura.

Hvis du ikke betaler fakturaen innen fristen får du derimot et inkassovarsel med et purregebyr etter gjeldende satser.

Unnlater du å betale inkassovarselet innen fristen sendes fakturaen til inkasso. Inkassosalær og renter vil da påløpe.

Nytt vedtak om miljødifferensierte takster f.o.m 01.10.17

Hva konsekvenser får dette for  Flakk Rørvik og andre bomanlegg?
 • Dette får ingen konsekvenser for takstene på Flakk Rørvik foreløpig.
 • Fjellinjen innfører som eneste anlegg miljødifferensierte takster fra 01.10.17:
  – Dersom du passerer i Fjellinjen (Oslo/Bærum) så vil du bli belastet takst ut i fra kjøretøyets egenskaper og når du kjører.
  – Oslo kommune planlegger også lavutslippssone for tunge biler fra november i år.
Hva er miljødifferensiering?
 • Vedtaket betyr en innføring av et nytt takstsystem med tids- og miljødifferensierte bompenger. Det vil si en klassedeling av kjøretøyet ut i fra om de er lette eller tunge, om de har nullutslipp, er Euro VI eller Pre-Euro VI, eller om kjøretøyet bruker diesel, bensin, gass eller etanol.
 • Det er miljøeffekten av utslippene fra drivstoffet som avgjør hvilken takst hver enkelt skal betale. 
 • I tillegg skal det innføres rushtidsavgift i perioder der trafikken og luftforurensningen er størst.
 • Bomtakster i byområder skal kunne tilpasses ved at takstene blir basert på kjøretøyets egenskaper og når de kjører. 
 • Samferdselsdepartementet kan lage forskrift om å endre takstene når det er fare for overskridelser av luftforurensning, og bestemme at inntekten kan bli brukt til tiltak for å få ned trafikken i gjelde perioden. Bruk av miljødifferensierte takster må vedtas av berørte kommuner og fylkeskommuner.

 

Det østerrikske selskapet ASFINAG ETS avvikler sin virksomhet

ASFINAG ETS har vært brikkeutsteder for EasoGo+-tjenestene siden de ble lansert i 2013, men de har bestemt seg for å avvikle sin internasjonale virksomhet fra og med 1. juli 2017.

EasyGo+-tjenestene vil fortsette som tidligere, og skandinaviske brukere med EasyGo+ fra BroBizz AS kan fortsatt bruke disse i Østerrike og Skandinavia. Brukere som nå har en avtale med ASFINAG ETS må imidlertid bytte ut sin nåværende avtale og brikke med en ny brikke fra BroBizz AS i Danmark. BroBizz AS er for tiden det eneste bomselskapet som tilbyr EasyGO+-brikker for tyngre kjøretøy og bobiler, som kan brukes i Østerrike samt Norge, Sverige og Danmark.

Nye billettpriser fra 01.02.17

Den 01.02.17 endres kun ferjetakstene på Flakk-Rørvik.

 2017

Uten avtale

Ny pris enkeltbillett

inkl. ferjetakst og bompenger

Fergetakst

Bompenger

Kjøretøy

<6 m

244,00

152,00

92,00

Kjøretøy

6.01-12 m

553,00

369,00

184,00

Kjøretøy

>12 m

1149,00

873,00

276,00

MC

91,00

91,00

*

Elkjøretøy

152,00

152,00

*

* MC og Elkjøretøy betaler kun ferjetakst, ikke bompenger.

 2017

Med AutoPASS-avtale

Pris pr passering

Forskuddsbeløp

50% rabatt

50% rabatt

Kjøretøy

<6 m

122,00

4 880,00

Kjøretøy

6.01-12 m

276,50

11 060,00

Kjøretøy

>12 m

574,50

22 980,00

Elkjøretøy

76,00

3040,00

Tidligere takster for Flakk Rørvik finner du i nyhetsarkivet.

Nye billettpriser fra 01.01.17

Den 01.01.17 endres både ferjetakstene og bompengetakstene på Flakk-Rørvik.
Mva satsen for ferjedelen er 10%

 2017

Uten avtale

Ny pris enkeltbillett

inkl. ferjetakst og bompenger

Fergetakst

Bompenger

Kjøretøy

<6 m

237,00

145,00

92,00

Kjøretøy

6.01-12 m

535,00

351,00

184,00

Kjøretøy

>12 m

1106,00

830,00

276,00

MC

86,00

86,00

*

Elkjøretøy

145,00

145,00

*

* MC og Elkjøretøy betaler kun ferjetakst, ikke bompenger.

 2017

Med AutoPASS-avtale

Pris pr passering

Forskuddsbeløp

50% rabatt

50% rabatt

Kjøretøy

<6 m

118,50

4 740,00

Kjøretøy

6.01-12 m

267,50

10 700,00

Kjøretøy

>12 m

553,00

22 120,00

Elkjøretøy

72,50

2 900,00

Fjorårets takster for Flakk Rørvik finner du her.

Pressemelding: Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst fra 04.04.16

OBS! Denne endringen gjelder ikke på Flakk Rørvik, da takstene fastsettes etter lengde og ikke etter vekt.

Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over 3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1.

Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen.

For at biler over 3500 kg i gruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg, stilles det krav om elektronisk brikke med gyldig avtale. For å tegne avtale og skaffe seg brikke, se mer informasjon på www.autopass.no. Når du tegner avtale, så skal du velge «Lett kjøretøy – under 3.500kg».

Norske biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter med norskregistrerte biler, som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, trenger ikke å gjøre noe. AutoPASS-systemet endrer alle eksisterende avtaler, slik at biler over 3500 kg som tilhører kjøretøygruppe M1 automatisk får lettbil-takst når de passerer gjennom bomstasjoner fra og med 4. april i år.

Utenlandskregistrerte biler med AutoPASS-brikke
Trafikanter som har utenlandskregistrerte biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, og som allerede har AutoPASS-brikke med gyldig avtale, må kontakte bompengeselskapet sitt for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst. I tillegg må de fremlegge dokumentasjon på at bilen tilhører kjøretøygruppe M1.

Har andre typer EasyGo-brikker
Trafikanter med biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1, som bruker andre typer EasyGobrikker enn AutoPASS, må ta kontakt med sin brikkeutsteder for å få endret avtalen, slik at de får lettbil-takst ved bompasseringer i Norge.
Oversikt over brikkeutstedere som tilbyr EasyGo- brikker godkjent i Norge, finnes på http://easygo.com/services/service-providers

Nye billettpriser fra 01.01.18

Den 01.01.18 endres både ferjetakstene og bompengetakstene på Flakk-Rørvik.
Mva satsen for ferjedelen øker til 12%

 2018

Uten avtale

Ny pris enkeltbillett

inkl. ferjetakst og bompenger

Fergetakst

Bompenger

Kjøretøy

<6 m

252,00

159,00

93,00

Kjøretøy

6.01-12 m

571,00

385,00

186,00

Kjøretøy

>12 m

1189,00

910,00

279,00

MC

95,00

95,00

*

Elkjøretøy

159,00

159,00

*

* MC og Elkjøretøy betaler kun ferjetakst, ikke bompenger.

 2018

Med AutoPASS-avtale

Pris pr passering

Forskuddsbeløp

50% rabatt

50% rabatt

Kjøretøy

<6 m

129,00

4 880,00

Kjøretøy

6.01-12 m

285,50

11 060,00

Kjøretøy

>12 m

594,50

22 980,00

Elkjøretøy

79,50

3 040,00

 

Nye billettpriser fra 01.01.16

Den 01.01.16 endres både ferjetakstene og bompengetakstene på Flakk-Rørvik.
Mva satsen for ferjedelen øker fra 8 til 10%

 2016

Uten avtale

Ny pris enkeltbillett

inkl. ferjetakst og bompenger

Fergetakst

Bompenger

Kjøretøy

<6 m

229,00

141,00

88,00

Kjøretøy

6.01-12 m

518,00

342,00

176,00

Kjøretøy

>12 m

1074,00

810,00

264,00

MC

84,00

84,00

*

Elkjøretøy

141,00

141,00

*

* MC og Elkjøretøy betaler kun ferjetakst, ikke bompenger.

 2016

Med AutoPASS-avtale

Pris pr passering

Forskuddsbeløp

50% rabatt

50% rabatt

Kjøretøy

<6 m

114,50

4 580,00

Kjøretøy

6.01-12 m

259,00

10 360,00

Kjøretøy

>12 m

537,00

21 480,00

Elkjøretøy

70,50

2 820,00

Kunngjøringen for takstøkningen på bompengedelen kan du se her.

Fjorårets takster for Flakk Rørvik finner du her.

Nytt! Registrer salgsmeldingen elektronisk!

Fra 08.04.15 kan alle bileiere registrere salgsmeldingen elektronisk på http://www.vegvesen.no/dinside

Kjører du uten bompengeavtale?
Det er viktig å registrere salgsmeldingen så raskt som mulig, slik at eventuelle passeringer i bomstasjonene blir registrert på rett eier av kjøretøyet.

Har du bompengeavtale?
Når du endrer bil, så husk å foreta endring av registreringsnummer på din bompengeavtale også. Dette gjør du enkelt på MinSide.
Husk å ta med deg brikken når du skifter bil. Brikken skal følge eieren av avtalen, ikke kjøretøyet.

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden!

Du bruker en nettleser som ikke støttes av denne nettsiden! Du bruker en nettleser som ikke støttes av dette nettstedet. Dette betyr at noen funksjoner ikke fungerer som de skal. Bruk eller oppgrader / installer en av de følgende nettlesere for å dra full nytte av dette nettstedet.
- Takk!
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux